Merealisasikan Gaya Hidup Berkualiti

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3

Merealisasikan gaya hidup berkualiti

Jiran Residensi menyediakan sebanyak 707 unit kediaman mampu milik.

Ciri-ciri tersendiri Jiran Residensi termasuk:
• Kemudahan setempat yang serba lengkap
• Persekitaran yang lestari dan menyeluruh
• Konsep pembangunan yang tersusun dan kondusif
• Gaya hidup moden yang selesa dan terancang
• Persekitaran hidup yang mesra dan muhibah
• Pembangunan terancang